De Kantoorinrichter::040 286 1441::Winde 13::5667AX Geldrop

Innovatief werken

Innovatief werken is vooral het bekend worden met een nieuwe cultuur en nieuw gedrag en daarbij ondersteunt uw kantoorinrichting.

Innovatief werken wordt vaak gekoppeld aan innovatieve kantoren. Termen als “flexplekken”, “flexibele kantoren” e.d. worden vaak gevoelsmatig in verband gebracht met het verlies van de persoonlijke werkplek.
Wat zeggen al deze termen nu eigenlijk? Bestaat een flexibel kantoor?
Innovatief werken is vooral een nieuwe cultuur en een nieuw gedrag daarbij horen nieuwe (communicatie) technieken.
Gebouw en werkplek zijn natuurlijk niet flexibel. Het is het huisvestingsconcept wat in het ene gebouw de dynamiek en de flexibiliteit van de organisatie veel beter voelbaar maakt dan in het andere.

Huisvestingsconcepten

De Technische Universiteit Delft heeft in het boekje “The Office, and nothing but the office” vastgelegd wat de begrippen betreffende de plaats van een (kantoor)gebouw, de (kantoor)ruimte in het gebouw en het gebruik van die ruimte zou moeten zijn. Het frame bestaat uit 3 begrippen, t.w.:

Plaats
Hier wordt gerefereerd aan de plaats waar het gebouw staat, c.q. het soort gebouw. Er bestaan in principe 2 karakteristieken, n.l.;
1. Het (hoofd)kantoor, daar waar veelal de directie is gevestigd, c.q. de centrale diensten zoals b.v. de gemeenschappelijke computer server (kenniscentrum) staat.
2. Het telewerkkantoor, waar overige activiteiten plaats vinden. Dit laatste kan in verschillende verschijningsvormen voorkomen.
Ruimte
Hier wordt gerefereerd aan de ruimte binnen een gebouw. De karakteristiek van de ruimte wordt veelal gezien als het kantoorconcept, hetgeen feitelijk maar deels de waarheid is. Er bestaan in principe 4 karakteristieken, n.l.;
1. Het cellenkantoor, in Nederland vaak gebaseerd op de bouwkundige maat van 330 x 540 cm, hetgeen ruwweg betekent een oppervlakte van bruto ca. 20 m2.
2. Het groepskantoor, vaak afgeleid van dezelfde bouwkundige maat van 330 x 540 cm.
3. Het open kantoor, ook wel vaak de kantoortuin genoemd.
4. Het combinatiekantoor, ook wel combikantoor genoemd. Het combinatiekantoor is veelal een combinatie van de 3 vorige kantoorvormen (cellen, – groeps-, en openkantoor) afgestemd op de behoefte van de gebruiker(s).
Gebruik
Hier wordt gerefereerd aan de manier waarop de individuele werkplekken gebruikt worden.
Er bestaan in principe 3 karakteristieken, n.l.;
1. Het “Personal Office”, waarin iedereen een eigen werkplek heeft.
2. Het “Shared Office”, waarin een werkplek door verschillende medewerkers gebruikt kan worden.
3. Het “Non-territorial Office”, waarin verschillende werkplekken door verschillende medewerkers gebruikt kunnen worden. Binnen de term “Non-territorial Office” kunnen nieuwe kantoorvormen ontstaan. Deze nieuwe kantoorvormen kenmerken zich doordat het dynamisch en statisch gebruik van de ruimte, de variatie tussen toegewezen ruimte en geen ruimte alsmede full- time en part time werkzaamheden op een bepaalde manier invloed hebben op de te kiezen (nieuwe) kantoorvorm.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen bedrijven begeleiden in een proces dat kan leiden naar een nieuw huisvestingsconcept. Wij doen de inventarisatie, onderzoek en werken dit n.a.v. een gezamenlijk opgesteld programma van eisen uit. Verder verzorgen wij workshops voor uw personeel en/of management die als basis kunnen dienen voor het programma van eisen. Hiermee wordt commitment gekweekt.

Graag leggen wij in een persoonlijk gesprek uit wat de mogelijkheden zijn. Bel voor meer informatie: T 040- 2861441 of mail ons info@dekantoorinrichter.com

Maak een afspraak Laat u terugbellen Offerte aanvragen
Copyright 2019 De Kantoorinrichter